Sprekend Logopediepraktijk

Wij streven naar een uitmuntend resultaat!

Samen aan de slag!

 
 

sprekend logopediepraktijk

                 Samen aan de slag!

Welkom bij Sprekend Logopediepraktijk te Houthalen-Helchteren

Bij Sprekend Logopediepraktijk staat u als patiënt centraal.
We streven naar excellentie in onderzoek en therapie voor alle logopedische stoornissen.

Onder logopedische stoornissen verstaan we:
- leer- stem- en taalstoornissen
- afwijkend mondgedrag
- stotteren en broddelen
- neurologische stoornissen en slikstoornissen 

leerstoornissen

Leerstoornissen

Soms hebben kinderen een grote achterstand opgelopen en blijven de problemen hardnekkig aanwezig.
In dit geval is er sprake van een leerstoornis.

We onderscheiden lees-, spelling- en rekenstoornissen.

Lees verder...

taalstoornissen

Taalstoornissen

Een taalontwikkelingsstoornis is een stoornis in de ontwikkeling van de taal en/of spraak. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een primaire en een secundaire taalstoornis. Een primaire taalontwikkelingsstoornis staat op zichzelf en is niet te verklaren vanuit sensorische, cognitieve, neurologische of emotionele problemen. Bij een secundaire taalontwikkelingsstoornis loopt de taalontwikkeling achter als gevolg van een andere stoornis (bv. ASS, ADHD,…).

Lees verder...

spraakstoornissen

Spraakstoornissen

Bij kinderen verloopt de spraakontwikkeling normaal geleidelijk aan vanaf de geboorte totdat ze ongeveer 7 jaar oud zijn. De leeftijd waarop een klank verworven wordt is redelijk variabel, maar onderzoek toont wel aan dat er vaste patronen zijn. Indien er van deze patronen afgeweken wordt, is het aangeraden om een logopedist in te schakelen. Bij volwassenen wordt meestal een logopedist ingeschakeld voor een professionele behandeling, indien dit nodig is. Een logopedist kan ook ingeschakeld worden als een correcte uitspraak vereist is voor school of studie.

Lees verder...

stemstoornissen

Stemstoornissen

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg een afwijking van de klank, het toonhoogtebereik en het volume van de stem. Bij patiënten met een stemstoornis klinkt de stem hees, ruw of schor. Soms is er veel extra lucht aanwezig of valt de stem zelfs helemaal weg. Deze veranderingen in de stemkwaliteit gaan ook vaak gepaard met een beperking van het toonhoogtebereik of omvang van de stem.

Lees verder...

slikstoornissen

Slikstoornissen

Slikstoornissen komen voor bij baby’s, kinderen en volwassenen. De normale ontwikkeling van het eten en drinken is sterk verbonden met de spraak-en taalontwikkeling. Daarom is een goede begeleiding op maat, voor baby’s en kinderen belangrijk zodat ze kunnen groeien met als resultaat optimaal ontwikkelen en functioneren. Indien slikstoornissen voorkomen bij volwassenen spreekt men meestal van dysfagie.

Lees verder...

neurologische stoornissen

Neurologische stoornissen

Verworven spraak-en taalstoornissen komen voor na een CVA (hersenbloeding of bloedklonter) of als gevolg van een niet-aangeboren hersenaandoening. Deze stoornissen kunnen bijvoorbeeld ontstaan door een hersentumor of na een zware val op het hoofd waarbij het hersenweefsel beschadigd werd.

De aangeboren varianten zijn vaak het gevolg van een genetische afwijking.

Lees verder...

stotteren en broddelen

Stotteren en broddelen

In de normale spraak-en taalontwikkeling komen wel eens onvloeiendheden voor, maar als deze aanhouden na een leeftijd van 2-4 jaar spreken we wel eens over stotteren of broddelen. Stotter-onvloeiendheden zijn vaak onvrijwillig en treden op wanneer een kind of volwassene wel weet wat hij/zij wil zeggen, maar moeilijk uit zijn woorden komt omdat het spraakritme verstoord is.

Lees verder...

afwijkend mondgedrag

Afwijkend mondgedrag

Bij oro-myofunctionele stoornissen is het belangrijk dat er vroegtijdig ingegrepen wordt om verdere negatieve ontwikkelingen van de mondmotoriek en de tandenstand te vermijden. Laattijdig ingrijpen kan directe negatieve gevolgen hebben voor de spraak-en taalontwikkeling van een kind. Om dit te voorkomen worden proactieve maatregelen aangeraden.

Lees verder...

Gratis Intakegesprek

Gebaseerd op een gratis intakegesprek wordt bepaald welke onderzoeken dienen afgenomen te worden. Na dit intakegesprek wordt er een afspraak gemaakt voor het logopedisch onderzoek en op basis van de resultaten van dit onderzoek worden de therapiedoestellingen bepaald. Vervolgens kunnen we samen aan de slag! 

LOGOPEDIE, WANT COMMUNICATIE IS ALLES!

Communicatie ligt aan de basis van onze samenleving en is belangrijk in alle gebieden van het dagelijks leven. Daarom streven we bij Sprekend Logopediepraktijk ernaar om de functionele communicatie zo goed mogelijk te bevorderen.

Bevorderen van de functionele communicatie

Tijdens de therapie gebruiken we enkel therapeutische technieken die evidence-based zijn en succesvolle resultaten afleveren. Dit wordt gecombineerd met een functionele benadering in de therapie.

Sprekend Logopediepraktijk is gespecialiseerd in de behandeling van zowel kinderen, adolescenten als volwassenen met communicatiestoornissen. Indien het niet mogelijk is de praktijk te bereiken, kunnen wij ook huisbezoeken aanbieden. Ook tweetalige kinderen of meertalige kinderen kunnen bij ons in de praktijk terecht voor onderzoek en therapie. 

Tweetaligheid en meertaligheid

Bij Sprekend Logopediepraktijk geloven we dat elk kind een uniek individu is. We bieden daarom gespecialiseerde onderzoeken en therapieën aan voor kinderen die naast het Nederlands ook nog een tweede (of derde…) taal spreken. 

Samen staan we sterker!

Sprekend Logopediepraktijk werkt ook nauw samen met scholen uit de buurt en de omgeving van de patiënt. We zijn er namelijk van overtuigd dat kinderen en volwassenen die zich goed voelen, zich optimaal kunnen ontwikkelen! Daarom worden er voor sommige logopedische stoornissen ook ouderbegeleidingssessies aangeboden. 

“Bij Logopediepraktijk Sprekend wordt er gestreefd naar een uitmuntend resultaat!”