DYSLEXIE
Bij dyslexie (leesstoornis) is er sprake van een automatisatieprobleem bij het lezen. Er is een stoornis bij het omzetten van geschreven taal naar gesproken taal. Het leesniveau ligt beduidend lager dan het niveau dat je van het kind zou verwachten. Het ligt namelijk niet in dezelfde lijn als intelligentie en het reeds gevolgde onderwijs.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van lezen zijn:
o spellend lezen: letter voor letter lezen tot een woord gevormd wordt
o radend lezen: woorden gokken op basis van de eerste letters
o verwisselen van letters die op elkaar lijken (b/d/p, ie/ei)
o weglaten of toevoegen van woorden (dikwijls functiewoorden zoals de/het/een)
o …

DYSORTHOGRAFIE
Bij dysorthografie (schrijf/spellingstoornis) is er sprake van een automatisatieprobleem bij het schrijven. De omzetting van gesproken naar geschreven taal verloopt moeizaam. Dit uit zich in moeilijkheden op vlak van spelling. Dyslexie en dysorthografie zijn nauw met elkaar verwant. De stoornissen komen vaak samen voor.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van spelling zijn:
o verwisselen van stemhebbende en stemloze klanken (f/v, s/z)
o verwisselen van moeilijke tweeklanken (eu/ui/uu)
o moeizame automatisatie van spellingsregels en onthoudwoorden
o moeilijkheden met leenwoorden (woorden uit vreemde talen)
o …

Dysorthografie kan gepaard gaan met een zwak handschrift. De woorden zijn moeilijk leesbaar en worden niet op de lijnen geschreven. Ook hiermee kan een logopedist u helpen.

DYSCALCULIE
Bij dyscalculie (rekenstoornis) is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Het kind slaagt er ondanks een goede intelligentie niet in om inzichten en rekenvaardigheden te verwerven. Het verwachte niveau wordt daardoor niet behaald in de klas.

Enkele veel voorkomende problemen op vlak van rekenen zijn:
o moeite met automatisatie van feitenkennis (splitsingen, maaltafels,..)
o foutieve rekenstrategieën bij het uitrekenen van sommen
o getalomkeringeno verminderd inzicht in vraagstukken
o …

Welk parcours dient er afgelegd te worden?

BEHANDELING 
Als de zorg op school onvoldoende is voor het kind, kan er een bijkomende logopedische therapie opgestart worden. De logopedische therapie verloopt in samenspraak met de leerkracht en de zorgjuf en sluit zo veel mogelijk aan bij de materialen en methodes die ook op school gebruikt worden. Specifieke problemen worden aangepakt en afhankelijk van de aard verder uitgediept. De materialen en methodes worden aangepast aan het kind zodat het zijn moeilijkheden kan overbruggen. In de therapie wordt er ook veel belang gehecht aan het zelfbeeld van het kind, zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn ook belangrijk. Kortom, het kind staat centraal. Er wordt gebruik gemaakt van positieve bekrachtiging en beloningssystemen. Oudercoaching komt ook aan bod.


Contacteer ons nu om samen aan de slag te gaan!