Slikstoornissen bij baby’s en kinderen

Bij baby’s en kinderen ligt de oorzaak van de slikstoornis meestal bij de ontwikkeling van de mondmotoriek. Deze ontwikkeling speelt ook een belangrijke rol bij de latere spraak-en taalontwikkeling. De normale ontwikkeling van de slikbeweging is sterk verbonden met de spraak-en taalontwikkeling.
Daarom is een goede begeleiding op maat (voor baby’s en kinderen) belangrijk. De optimale ontikkeling van het kind staat hier centraal. 

Slikstoornissen bij volwassen

Indien slikstoornissen voorkomen bij volwassenen spreekt men meestal van dysfagie.

Dysfagie heeft verschillende oorzaken zoals:
- Acute neurologische aandoeningen: CVA, hersentrauma
- Progressieve neurologische aandoeningen: de ziekte van Parkinson, ALS, ziekte van Huntington, dementie,…
- Kanker in het hoofd-halsgebied 

Symptomen

Hoesten:
hoesten tijdens of na het eten

Duurtijd bij eten
Langdurig eten

Vermoeidheid bij eten
Snel vermoeid tijdens het eten

Kortademingheid-benauwd gevoel: kortademigheid en/of benauwd gevoel tijdens het eten

Gevoel vastzitten van eten:
Het gevoel dat eten blijft vastzitten in de keel

Kauwen: 
Vergeten te kauwen of onvoldoende kauwen

Eten:
Eten vasthouden in de mond

Het slikonderzoek

Tijdens het slikonderzoek wordt eerst de mond en de mondmotoriek grondig onderzocht en beschreven. Daarna volgt een observatie van de slikbeweging tijdens het eten en drinken van verschillende soorten voedsel. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een neus-keel-oorarts voor een FEES of videofluoroscopie waarbij de slikbeweging in beeld gebracht wordt. Aan de hand van de gegevens van het onderzoek worden dan individuele aanpassingen voorgesteld en adviezen geformuleerd op maat van de patient en zijn omgeving. 

Sliktherapie

De therapie bestaat uit het aanleren van een aantal technieken om het slikken eenvoudiger te doen verlopen en het verslikken te voorkomen. Er wordt ook advies gegeven in verband met de zithouding en vaak wordt ook de consistentie van het voedsel aangepast. De bestek en servies keuze komt ook aan bod. Er zijn tegenwoordig heel wat opties voor mensen met slikproblemen en met onze persoonlijk aanpak helpen we te zoeken naar de gepaste oplossing voor u.