Tarieven Logopedie 2018

Onze praktijk is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat we ons houden aan de tarieven die vastgesteld zijn door het RIZIV.

Bij ‘Sprekend Logopediepraktijk’ bestaat de eerste sessie altijd uit een kennismaking en een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt de voorgeschiedenis van de patiënt uitgebreid besproken. Bovendien wordt de werking van de praktijk uitgelegd en worden er een aantal afspraken overlopen. Het intakegesprek is GRATIS en wordt niet aangerekend. Na het intakegesprek volgt een afspraak voor het logopedisch onderzoek of bilan. Tijdens het onderzoek wordt vastgesteld of logopedie noodzakelijk is en of er terugbetaling mogelijk is. De terugbetaling is geldig wanneer een goedkeuring, door een adviserend geneesheer van de mutualiteit, wordt verleend.

Terugbetaling is mogelijk voor stoornissen die opgenomen zijn in de nomenclatuur en indien aan de voorwaarden van de nomenclatuur wordt voldaan. Indien een stoornis niet is opgenomen binnen de nomenclatuur of men voldoet niet aan de voorwaarden voor terugbetaling, dan kan ‘Sprekend Logopediepraktijk’ u helpen met het aanvragen van een aanvullende tegemoetkoming van uw mutualiteit.

Hieronder de officiële tarieven voor logopedie vanaf 1 januari 2018:
INDIVIDUELE SESSIE 30 MIN
INDIVIDUELE SESSIE 60 MIN
AANVANGSBILAN PER 30 MIN
EVOLUTIEBILAN

Honorarium


23,60 €
47,40 €
32,20 €
45,90 €

Remgeld
(persoonlijk aandeel)


5,50 €
11,00 €
7,50 €
11,00 €

Remgeld
(persoonlijk aandeel)

verhoogde tegemoetkoming

2,00 €
4,50 €
3,00 €
4,50 €

Voor huisbezoeken wordt er een forfaitaire verplaatsingskost aangerekend van 2 Euro. Deze verplaatsingskost wordt momenteel nog niet terugbetaald door het ziekenfonds. In sommige gevallen wordt de verplaatsingskost wel terugbetaald door de hospitalisatieverzekering.